Torsdag 26 februari: Gräshoppa

Denna vecka läser vi ur Fjärde Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 13–14.

Då tyckte vi att vi var som gräshoppor och det måste de också ha tyckt.

När kände du dig senast som en gräshoppa? Ta en stund och vila i tilliten till att Gud vill ge dig goda gåvor.