Torsdag 24 september: Kraft och mod

Läs Jesaja 40 och 41.

Här börjar Jesajas boks andra del och profeten ropar och skriker tröstens ord till de israeliter som befinner sig i fångenskapen i Babylonien. 70 års träldom är över inte bara för Guds utvalda folk utan för alla människor. Alla och envar är sedd av Herren som har skapat allt och håller världen i sin hand.

– Stackars lilla mask, säger Gud till oss med mjuk stämma.

Han vill göra oss starka och fria till och med för vardagen och det vanliga livet. På vilka olika sätt kan du se att Gud kommer med kraft i dessa kapitel?

Veckans bibelläsning kommer ur profeten Jesaja. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Ulrika Vinge Baydoun, präst, Barrington, Chicago.