Torsdag 23 juli: Lidande för Jesu skull

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Petrusbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.

Läs 1 Petr 3:13–4:19.

Det kan vara svårt att ta till sig tal om lidande. Kanske kan några frågor öppna upp: Varför får en kristen lida enligt texten? Vilka välsignelser för lidande för Jesu skull med sig? Vilken attityd uppmuntras vi att ha?