Torsdag 23 april: Utsänd

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 10.

Matteus lyfter gärna fram Jesu undervisning om himmelriket. Ett rike där Gud är kung och hans goda vilja sker.

Jesus sände ut sina lärjungar för att vittna om honom. Ta gärna en stund i bön och fråga Jesus: Vart vill du sända mig? Hur vill du använda mig för att breda ut ditt rike? Vilka delar av talet blir du: Tröstad av? Uppmuntrad av? Utmanad av?

Jesus är dock medveten om att där Guds rike breder ut sig där hårdnar också motståndet från den onde. Jesus säger: ”Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor” (10:16).

Fundera över:

  • Vad tror du Jesus menade med detta uttryck?
  • Vi hör om kristna syskon som förföljs i världen. Upplever du något motstånd i ditt liv för att du är kristen? Om ja, på vilket sätt ter sig detta motstånd?