Torsdag 22 oktober: Jobs svar på Bildads andra tal

Läs Job 19:1–29.

Detta är ytterligare ett svar från Jobs sida. Det påminner delvis om Psaltarens klagopsalmer, och liksom de rymmer orden både klagan, anklagelser och hopp.

Vad säger Jobs ord om en människas sätt att orka med och uthärda lidande? Vilken lärdom ligger i orden?

Hur ser ditt hopp ut?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.