Torsdag 21 maj: Den gode herden

Denna vecka läser vi ur Johannesevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, missionär och präst i Etiopien.

Läs Joh 10.

I detta kapitel beskriver Jesus sig själv på flera sätt som vår beskyddare; han är vår gode herde, han leder oss, han går före oss, han är grinden, han ger sitt liv för oss, han känner oss, han talar till oss.

Från vad behöver vi beskydd idag? Hur och när lyssnar vi till Jesu röst?