Torsdag 2 juli: Amos 8–9

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Amos 8–9.

I detta avsnitt visar Gud Amos en ny syn – en korg med mogen frukt. Tiden är nu inne för Gud att döma Israel. Återigen ges Israels falska religiositet och socialorättvisa som motivering för domen. Israel ville bete sig som de hedniska grannländerna och det är som om Gud säger: Gott och väl – så ska det ske. Ni ska vara utan det utlovade landet (5:5, 27; 6:7; 7:11, 17) och utan ett ord från Gud genom profetmun (8:11–12).

Trots den stundande domen slutar boken med en glimt hopp – Gud ska inte överge sitt folk för alltid. Trots att både Israel och Jerusalem ska falla, kommer Gud att hålla sina löften han en gång gav till Abraham.

  • Vilka var Israels två stora synder i Amos? Vad kan vi lära oss av dem?
  • Varför slutar den i övrigt tunga boken med ett positivt budskap? Vad kan vi lära oss om Guds karaktär?