Torsdag 2 april: Håll er vakna

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Thessalonikerbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 1 Thess 5.

Det här textavsnittet är fint att läsa i sin helhet. Herrens dag som kommer som en tjuv om natten (hotfullt) följs av det uppmuntrande i att ni bröder lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Sen kommer uppmaningen till att ständigt vara vakna och nyktra följt av att vi ska vinna frälsning vare sig vi är vakna eller sover. (Frälsningen beror av Kristus).

Vi är kallade att leva i Ljuset och behöver inte vara rädda för mörkret. Vi skall vara vakna och nyktra men Guds nåd är större när vi misslyckas.

Den osökta uppmaningen denna dag blir: Uppmuntra någon som gör ett stort arbete i din församling eller i övrigt för Guds rike.