Torsdag 19 mars: Glädje trots allt

Denna vecka läser vi ur Apostlagärningarna. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 12–13.

Petrus får här konkret hjälp av en ängel. Har du liknande erfarenheter där Gud på ett konkret sätt har hjälpt dig?

Paulus och Barnabas får erfara både stora framgångar och mycket motstånd i sitt arbete i Pisidien men det står att de uppfylldes alltmer av glädje och helig ande. Har du erfarenheter där du uppfyllts av mer glädje trots att det har varit mycket motstånd i ditt liv?