Torsdag 19 februari: 3 Mos 8–9

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 9–10

Herren kommer med sin härlighet (9:23), vilket vi också får be om idag: ”Gud låt oss få se din härlighet!”. Vi ser i texten att renhet är en förutsättning för Guds härlighet ska uppenbaras.

Finns det saker i ditt liv som behöver rensas ut? Ta en stund och fråga Gud om det är något han önskar rensa ut, något du behöver lägga av dig. Ett större mått av Guds härlighet innebar också ett större ansvar. Arons söners död är en svårsmält berättelse, men vad säger den om Guds karaktär? Om Guds helighet?