Torsdag 17 september: Glädje över omvändelsen

Läs 2 Kor 7

Det blir här tydligt hur Paulus brottas med relationen till sina syskon i Korint. Han älskar dem (11:10) men är samtidigt besviken på dem och talar dem till rätta. Han gläds nu över att deras sorg nu leder till omvändelse (7:9).

Hur har du och vi det i våra relationer? Lever vi i frid med varandra och kan vi ta emot förmaningar av våra syskon? Är det någon som du behöver be om förlåtelse till? Någon du behöver förlåta?

Korinthierna hade gett Titus nytt mod och tröstat honom. Hur kan du göra detsamma till människor i din närhet?
Denna vecka läser vi ur Andra Korinthierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Peter Stenman, präst i EFS Mikaelskyrkan i Uppsala.