Torsdag 16 juli: Mark 8-10

Denna vecka läser vi ur Markusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kjell-Arne Alvarsson, bibellärare Bibelfjäll, Hemavan.

Läs kapitel 8–10.

Här kommer vi in på själva kärnan, att Jesus är Messias, och det är Petrus som får stå för den insikten (8:29). Jesus förbjuder dock lärjungarna att tala om detta för någon annan. Varför? Jämför med måndagens funderingar om de som blev botade från sjukdom.

Vad hade människor på den här tiden för förväntningar på en Messias? Vad ville Jesus förmedla för bild? Vad har du för förväntningar på Jesus idag? Vem är han för dig?

Mitt i andra förutsägelsen om människosonens lidande så kommer diskussionen upp om vem som är störst (9:33). Jesus vänder upp och ner på hela tankesättet och säger att den svagaste och ringaste är störst och att betjäna just dem är som att betjäna Jesus själv. Ändå återkommer en liknande diskussion i 10:35. På vilket sätt betjänar du Jesus idag?