Torsdag 13 augusti: 2 Krön 12

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 12.

Judarna har varit trolösa mot Gud och övergett hans lag. De har satt sitt hopp om räddning till avgudar. Sätter vid du din räddning till annat än Gud? Vad kan det vara i så fall och hur kan du söka dig tillbaka till Gud?

Hur söker du om Guds ledning i ditt liv?