Torsdag 12 februari: Vatten ur klippan och vaktlar och manna

Läs kapitel 16–17

Israeliterna klagar på Mose och Aron när de inte får mat. Har du varit i Mose och Arons situation någon gång? I Israeliternas? I båda dessa kapitel håller Mose fast vid Guds löften om att vara med och Gud löser situationerna med mat och vatten in öknen. Finns det områden i ditt liv där du skulle behöva lita mer på Guds löften att vara med dig ”alla dagar till tidens slut”?