Torsdag 11 juni: Mitt i alla drömmar

Denna vecka läser vi ur Predikaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 5–7.

Mitt i alla drömmar, all tomhet, alla ord: frukta Gud! (5:6).

Vad är det för dig att frukta Gud? (Observera att det inte handlar om rädsla, då den vanligaste uppmaningen i mötet med det himmelska i Bibeln är, var inte rädd!)

Hur fruktar du Gud i relation till dina drömmar, det du upplever av tomhet och i vad du säger? Tala med Gud en stund om dina drömmar, din tomhet och vad du sagt till människor i veckan. Bjud in honom att dela dina tankar och känslor, och arbeta med dem.