Torsdag 10 september: Kunskap kontra kärlek

Läs kapitel 7–8.

Som vi sett tidigare så stod kunskap och vishet högt i kurs i Korinth. Paulus har ställt världens vishet mot Korsets dårskap. Nu i kapitel 8 ställer han kunskap mot kärlek. Det räcker inte att ha insikt menar Paulus, kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken. Och än en gång vänder han sig mot dem som tror sig äga kunskap och vishet genom att säga att de inte har den rätta kunskapen. Det som betyder något, det viktigaste, är att äga rätt kärlek. Korset talar inte först och främst till vårt intellekt utan till vårt hjärta. Den som har kärlek är känd av Gud.

”Insikt utan kärlek leder lätt till moralism och trångsynthet
medan insikt parat med kärlek blir till människors räddning.” Mikael Tellbe

Paulus söker hela tiden det som är bäst för gemenskapen, församlingen! Ta en stund och be för din församling och dess ledare.

 

Denna vecka läser vi ur Första Korinthierbrevet. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan i Linköping.