Torsdag 1 oktober: Framtid

Läs Hes 36.

”Jag vill ge er en framtid, en herde, ett hjärta av kött.”

Varför kommer orden igen? Just när vi ibland tror att vi har riktningen klar, att vi står vända mot Gud och har tagit emot frälsningen, då ska vi påminnas igen. Duger vi inte som vi är?

Du duger, Guds nåd och frälsning för dig gör dig helig tillsammans med honom. Men relationen med honom kommer alltid att göra att Gud vill locka fram det bästa i dig, de gåvor han gett dig vill han ska berika ditt liv, de sår du själv, andra och livet tillfogat dig vill han hela och upprätta, Gud vill att relationen ska vara levande och dynamisk, ständigt pågående och där nuet tillsammans med Gud det viktigaste.

Finns det något i ditt liv som du behöver låta Gud förändra? Vågar du ta emot Guds förändring, den du inte har kontroll över?

 

Den här veckan läser vi ur Hesekiel. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Susanne Wikström, präst i Luleå domkyrkoförsamling.