Tisdag 8 september: Splittring i församlingen

Läs kapitel 3–4

Paulus är inte imponerad av deras gemenskap. Stridigheterna och uppdelningen i församlingen vittnar inte om mogen andlighet utan om en barnslig och världslig gemenskap.

Här får vi insikt i hur högt Paulus håller den kristna församlingen och hur hans förståelse av korset hör ihop med församlingen. Korset skapar en gemenskap som lever sitt liv utifrån tron på den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus. Detta kan man kalla en korsmärkt gemenskap!

Vad skulle Paulus säga om dagens kristenhet? Vi som så lätt delar upp oss och kallar oss för olika saker. Vad vittnar våra församlingar om?

För Paulus är inte församlingen ett extra tillval i det kristna livet utan allt hänger ihop med församlingen – frälsningen och Anden är starkt knutet till församlingens gemenskap. Det finns inga möjligheter till ett kristet sololiv om man ska tro Paulus. Har du en församling att gå till?

Denna vecka läser vi ur Första Korinthierbrevet. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan i Linköping.