Tisdag 8 december: Frågor och svar

Läs Rom 3–4.

Paulus har visat att varken moral eller religiös iver räcker till frälsning och här bemöter han invändningar. I 3:11-12 visar Paulus på att vi alla INTE vill ha Gud, INTE vill lyda Gud, att vi alla egentligen är avgudadyrkare, söker vår trygghet i något annat. Håller du med eller är det en för mörk bild av oss?

I 3:20 slår Paulus undan benen på vår tro att vi genom ett gott liv, genom att lyda Guds lag kan bli rättfärdiga. Hur formulerar han det och vad säger han då är räddningen för oss? Tror du Paulus verkligen menar att ALLA, unga som gamla, har syndat och missar Guds härlighet? Varför kan vi inte vara stolta? Kan vi vara glada och lyckliga ändå?

Paulus menar att alla som tror på evangeliet är Abrahams barn/ättlingar. Hur liknar vår tro på att vi får vår rättfärdighet inför Gud genom tro, Abrahams tro? Vad menar Paulus med att skilja på lön och nåd? I slutet av kap 4 finns en sammanfattning på vad tron ska omfatta för att den ska räknas oss som rättfärdiga. Tror du detta?

 

Denna vecka läser vi ur Romarbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.