Tisdag 7 juli: Joel 2:1–17

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Joel 2:1–17.

Temat i denna del av Joels bok är Herrens dag. Vad står Herrens dag för i Gamla testamentet? I Nya testamentet talas i stället om Jesu Kristi dag eller Människosonens dag (ibland: en av Människosonens dagar). Vad innebär den förändringen?

Uppmaningen i profetens förkunnelse är att fasta. Vilken roll spelar fasta i ditt liv som kristen?