Tisdag 6 oktober: Nineves rättvisa straff

Läs Nahum 3.

Herren fortsätter att håna Nineve. Texten ger många exempel som visar hur den högfärdige som reser sig mot Gud och mot Guds folk kommer till sist stå där med skam. Slutet av boken är en parodi på en sorgepsalm som sjungs när någon går bort. Nu istället för att trösta den avlidnes anhöriga blir det ett skäl för människor att jubla.

  • Hur vill du bli ihågkommen när du har gått bort?

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm