Tisdag 5 maj: Klagan och tvivel

Denna vecka läser vi ur Psaltaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs några klagopsalmer i Psaltaren (till exempel Ps 3, 13, 22, 28, 74, 79).

Detta är den vanligaste typen av psalmer/böner i Psaltaren. Vad säger det om bön och om livet med Herren?

I vilka situationer är det nödvändigt att få uttrycka tvivel och ifrågasättande?