Tisdag 5 januari: Låt bli! Rör inte!

Läs Kol 2.

I Kristus finns all vishet och kunskap, säger Paulus, så det finns ingen anledning att söka i ”tomma och bedrägliga” vishetsläror. Vad möter du för aktuella läror eller strömningar i dag som vill konkurrera med evangeliet? Hur kan du söka Guds vilja och få vishet och kunskap av honom?

Paulus talar om Jesu seger över alla härskare och makter, och skriver ”låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan (…) det handlar om människors bud och läror, låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov.”

Fundera över vad du tar till dig av samhällets krav och ideal. Vilka saker och prioriteringar ”hålls heliga” i Sverige i dag? Be om beskydd från att fokusera på fel saker och följa människors bud och läror mer än Gud.

Denna vecka läser vi ur Kolosserbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Linnéa Vikström, präst i Hortlax församling.