Tisdag 4 augusti: Ett lovsjungande folk

Denna vecka läser vi ur Första Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jens Gunnarsson, student vid Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 16.

Lovsången var så viktig i Israel att man sydde ihop särskilda lovsångsteam som skulle ”prisa, tacka och lova Herren”, och i kap 25:1–3 ser vi att lovsångsledarna var profeter som ”profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till Herren.”

Prioriterar ni lovsången i er församling? Be Gud att era lovsångsledare också får profetiska gåvor, så att de kan sjunga profetiskt.

I Davids lovsång ges en lång rad uppmaningar. Tar du dem till dig? Hur kan du omsätta dem i praktiken?