Tisdag 30 juni: Amos 4–5

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Amos 4–5.

Denna text om socialrättvisa var viktig för Martin Luther King Jr och den amerikanska medborgarrättsrörelsen. King hade 5:24 som predikotext i sitt berömda tal “I Have a Dream”.

Israel trodde felaktigt att inget dåligt skulle hända dem eftersom de var Guds utvalda folk. Men de hade gjort sig skyldig till två sorters omoral: förtryck och orättvisa i relation till människor och hyckleri i relation till Gud. Gud kallar dem att skipa rättvisa (5:14–15) och tillbe Gud med ett rent hjärta – inte bara genom att slentrianmässigt bära fram sina offer (5:18–26).

  • Vilka exempel känner du till där den kristna kyrkan eller kristna människor kämpar för socialrättvisa? Vilken skillnad gör du för att vi ska leva i en mer rättvis värld?
  • Vilken risk finns det för att det kristna livet bara blir en tom vana för dig? Hur kan du undvika att det blir så?