Tisdag 29 december: Får inte kvinnan undervisa?

Läs 1 Tim 2–3.

Bokens andra kapitel kan vara lite krånglig att förstå sig på. Menar Paulus att han inte tillåter att kvinnan undervisar? Hur går detta ihop med Bibelns i övrigt positiva kvinnosyn? Jesus Kristus, huvudpersonen själv, lyfte ju upp kvinnorna i en starkt patriarkal tid på ett radikalt sätt. De, som inte hade rätt att vittna, var de första som fick budet om Jesus uppståndelse. Vem är Paulus att degradera kvinnorna på det sättet?

För att få en djupare förståelse i vad Paulus menar, måste vi se hur han agerar och uttrycker sig i andra situationer. Några exempel:

  • 1 Kor 11:13 uttrycker sig Paulus ”Passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad?” Passade detta sig i Korinth år 54 e. Kr.? Nej. Passar det sig i dag? Svaret på den frågan måste vara: Ja! (Med tanke på att människor kan reta sig på om någon har på sig mössan under en gudstjänst, kan detta faktiskt vara att föredra).
  • I Apg 16:3, då vi får möta Timotheos för första gången, kan vi läsa att Paulus lät omskära Timotheos, inte på grund av frälsning, utan på grund av respekt för judarna.

Fokuset för Paulus var ständigt att nå ut med budskapet. Om det finns faktorer, som i sig inte har betydelse för evangeliet, men som orsakar att människor får svårt att ta till sig budskapet, ska detta då inte stå åt sidan? Det handlar ju om människors eviga liv.

Så: det passade sig inte att kvinnorna undervisade i församlingen i Korinth där Timotheos var ledare, men det passar sig ypperligt i Sverige i dag.

Respekten för medmänniskan är en undervisning som genomsyrar Bibeln. Nu för tiden är förhållningssättet ofta ”Jag gör som jag vill” och ”Jag struntar i vad folk tycker”. Men bör inte kärleken till medmänniskorna vara större än det vi tycker är vår enskilda rätt? Var går gränsen mellan respekt mot medmänniskan och respektlöshet gentemot sig själv?

Fundera på vad Paulus hade gett för råd till oss i dag?

 

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Timotheosbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS.