Tisdag 28 april: Ge oss en kung!

Denna vecka läser vi hela Första Samuelsboken, vilket innebär cirka fem kapitel per dag. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.

Läs kapitel 4–8

Det var en vanlig uppfattning att om ett folk besegrade ett annat, så var deras gud besegrad av segrarnas gud. Nu fick filistéerna lära sig att det inte var så, Israelernas Gud var inte besegrad trots att de erövrat förbundsarken. Kan denna berättelse hjälpa oss att tror på Guds makt även om hans kyrka, på olika sätt kan upplevas besegrad?

Gud låter folket få en kung fast än det är att förkasta Gud som deras kung. Detta är bara ett nytt uttryck för deras sinnelag, de som ständigt har förkastat Gud för andra gudar. Vad avslöjar, Guds villighet att besvara deras böner, för oss om Guds sinnelag?