Tisdag 26 maj: Att inte älska världen

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 1 Joh 2.

Här kan vi läsa Johannes varning om att inte älska världen och det som finns i den. Vad innebär det att älska världen?

Hur förhåller du dig till materiella ting? Hur tycker du att en kristen ska förhålla sig till världen?