Tisdag 25 augusti: Jeremia 7

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 7.

Detta kapitel innehåller det som brukar kallas Jeremias tempelpredikan och ett profetiskt budskap mot avgudadyrkan. Vad är det profeten angriper? Vad skulle han angripa i dag?
Vad innebär det att låta Gud var den sanne guden i allt?