Tisdag 24 november: Vänd om till mig!

Läs Sakarja 1–2

Gud manar folket till omvändelse, något även vi ständigt behöver. Hur kan du leva i daglig omvändelse?

Vi är Gud ögonstenar, han älskar oss. Vad gör att du känner dig älskad?

Hur kan du vara stilla inför Herren?

Denna vecka läser vi ur Haggaj, Sakarja och Malaki. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt  barn och unga i EFS.