Tisdag 24 mars: Lag och löfte

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Gal 3–4

Dessa kapitel börjar i ”vilka dårar ni är, ni galater” och slutar i ”ni, bröder, är löftets barn. Paulus vill hjälpa galaterna att hitta tillbaka till sin sanna identitet som Guds söner genom tro på Jesus, inte genom laggärningar.

Försök sammanfatta vad du tror är Paulus poäng när det gäller laggärningar och tro. Hur ser det ut i din eget liv med laggärningar?