Tisdag 23 juni: Billigt undan

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 4–5.

Här läser vi om undergöraren Elisa som likt Jesus både gör brödunder, uppväcker från det döda och botar spetälska. Allt utan att ta betalt. Han kan inte ta betalt. Det han gör är Guds gåvor och även ovärderliga. Naaman vill väldigt gärna betala och Gechasi vill gärna få betalt.

Vad är du tacksam för i ditt liv, som inte är möjligt att betala för eller ersätta utan bara går att ta emot. Ta en stund i bön till Gud: alla goda gåvors givare.