Tisdag 22 december: vishet och dårskap

Läs ords. 12:15-16, 13:14-16, 16:21-23, 24:3-7, 13-14

Vishet och dårskap är huvudtemat i boken. Uttalandena betonar skillnaden mellan vishet och dårskap, det vill säga att leva efter Guds mått eller att med berått mod går sin egen väg.

Den sanna visheten kommer från Gud, det är inget vi själva ska prestera. Det handlar om att vi ska öppna oss för hans ledning och kunskap. Meditera och vila i det en stund.

Vi uppmanas även att ta emot råd från vår omgivning och inte förlita oss blint på vår egen kunskap. Har du människor i din omgivning som är goda rådgivare?

En persons vishet visar sig i attityden till medmänniskor. ”Dåren låter sin vrede märkas, den förståndige låtsas inte om en skymf”. Det för oss lätt till några ord som Paulus skriver i första Korinthierbrevet: ”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten …” Kan det vara så att visheten och kärleken hänger ihop? Vad innebär det i ditt liv?

 

 

Denna vecka läser vi ur ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.