Tisdag 20 oktober: Elifas första tal

Läs Job 4:1–5:27.

Detta är det första talet till Job från en av hans vänner.

Vad säger det om mänskliga försökt till tröst? Vad i Elifas tal är rimligt och vad är inte rimligt? Hur tänker du själv om orsaker till lidande och svårigheter?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.