Tisdag 2 juni: Guds vilja i centrum

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 8.

2 Kor 6:16 säger oss att våra kroppar är ett tempel för den Helige Ande. Läs gärna detta kapitel med detta i bakhuvudet. Hur kan vi ära Gud med våra kroppar?

Guds härlighet föll över templet när arken med lagbuden var på plats. Kan det vara av vikt att vi låter Guds lag (vilja) få vara centrum i våra liv för att vi mer konkret ska få del av hans härlighet?

Vad kan vi lära oss av Salomos bön?