Tisdag 18 august: Hosea 4-5

Denna vecka läser vi ur Hosea. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotte Nordström, vice ordförande i Salts styrelse. 

Läs kapitel 4–5.

Folket och särskilt prästerna och ledarna i landet har avfallit från Gud och lever i djup synd. De har börjat förlita sig på andra världsliga saker och har börjat dyrka andra gudar. Finns det något i ditt liv som du ”dyrkar” istället för Gud? Kanske är det pengar, skryt, popularitet et cetera.

Gud dömer särskilt prästerna i landet, varför är deras synd mer allvarlig än folkets?