Tisdag 17 november: Heb 3–4

Läs Hebreerbrevet 3–4.

Dagens text inleds med att vi kallas heliga, med ett särskilt uppdrag. Ta en stund och fundera på vad det innebär för dig i dag.

Författaren säger också att de/vi ska få gå in i en vila (4:3). Vad innebär denna vilan och hur ser den ut?

 

Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.