Tisdag 17 mars: Frimodighet och lögn

Denna vecka läser vi ur Apostlagärningarna. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Martin Alexandersson, utvecklingskonsulent på EFS riks.

Läs kapitel 4–5.

Petrus och Johannes förbjuds att undervisa i Jesu namn, men när de har blivit frisläppta ber de om mer frimodighet för att kunna fortsätta undervisa. Hade du gjort på samma sätt?

Berättelsen om Ananias och Sapfeira predikar vi sällan om och återigen påminns vi om Guds helighet på ett sätt som inte syns på så många ställen i Nya testamentet. Problemet i berättelsen är ju inte att de äger mark eller har sina pengar, utan att de ger av felaktiga motiv och därmed försöker lura Gud och det blir deras död.

Vad kan vi lära om ägande, givande och Guds helighet i denna bibeltext?