Tisdag 17 februari: 3 Mos 3–4

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 3–4

Försök visualisera hur ett offer gick till. Föreställ dig att du är den som bär fram ett djur till prästen för att försona din synd. Du ser detta oskyldiga djur avlivas och offras för att du ska få det rätt ställt med Gud.

Vad tror du Gud vill säga dig genom alla dessa offer och allt blod? Vad säger det om Gud och vad säger det om människans tillstånd? Läs gärna Hebreerbrevet 9:11–14.