Tisdag 15 september: Det gamla och det nya

Läs kapitel 3–4

Känner du att du har förstått vad det gamla förbundet var och vad som är så fantastiskt med det nya förbundet? Du kan läsa mer om det i Gal 4:21–31 och Hebreerbrevet 8.

Paulus menar att i hans lidanden blir Guds härlighet tydligare. Vad menar han med det?

 

Denna vecka läser vi ur Andra Korinthierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Peter Stenman, präst i EFS Mikaelskyrkan i Uppsala.