Tisdag 15 december: Fånge för Kristi skull – martyrdöd eller fortsatt verksamhet

Läs Fil 1:12–26.

Paulus fängslande upplevdes av filipperna som en katastrof. Men Paulus själv gläds över fyra saker i fängelset, se verserna 13, 14, 17 och 19. Gud är den som förmår vända motgång för evangeliet till framgång. Har du upplevt något av detta i ditt liv?

Vad ska Paulus räddas ifrån, vers19? Att svika Kristus om han döms till döden. Memorera in och upprepa varje morgon verse  20 ”Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör” (Folkbibeln). Frågan om liv och död är inte det viktigaste för Paulus utan frågan, lever jag i gemenskap med Kristus. Utan Kristus är allt förlorat, med Kristus är allt vunnet, vare sig Paulus avrättas eller frikänns och får fortsätta att leva. Inför valet liv eller död ger Paulus företrädet åt döden, då det innebär att bryta upp och att vara hos Kristus i en tillvaro efter döden, ”det vore ju det allra bästa”, vers 23. Men med tanke på vad som är bäst för filipperna väljer han att leva kvar för att ”hjälpa er till framsteg och glädje i tron”, vers 25.

Hur beredda är vi själva att leva för Herren, att dö för Herren? Memorera in och upprepa varje morgon, när du går till skolan eller jobbet: ”Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning”, vers 21.

 

I början av denna vecka läser vi ur Filipperbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skriven av Agne Nordlander, docent i systematisk teologi.