Tisdag 14 april: Gideon

Denna vecka läser vi ur Domarboken och Rut. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Dom 6–7.

Här möter vi en lillebror från en liten ätt, som ifrågasätter Guds ängel och åter och åter igen prövar Gud. Ändå blir han mannen som kommer leda folket till seger mot midjaniterna, med en liten styrka för att ingen ska misstolka att det endast är genom Gud som de kan segra.

Gideon bygger ett altare som han kallar Gud är trygghet. Om du skulle bygga ett altare, vad skulle du kalla det?