Tisdag 13 oktober: Han som sitter på tronen, och Lammet – är värd att tillbes!

Läs kapitel 4–5.

Läs kapitel 4 och notera kopplingen till Jes 6 – vem är det som sitter på tronen?

Läs kapitel 5 och notera hur Lejonet/Lammet beskrivs i vers 5–8. Varför är Lammet värt att tillbes?

Mitt i en stormakt och en kultur där en jordisk härskare krävde tillbedjan är detta sprängstoff. Tillbedjan av den Ende sanne Guden är allt annat än verklighetsflykt – tvärtom, det är en trosbekännelse som kan få politiska följder. Hur påverkar läsningen av kap 4–5 din syn på tillbedjan och gudstjänst?

 

Den här veckan läser vi ur Uppenbarelseboken. Faktatexten och reflektionerna är skriven av Lena Harris, högskoleadjunkt, England.