Tisdag 12 maj: En befälhavare och en prins öde

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Sam 3–4

I denna text möter oss män som tar liv på de mest förslagna sätt. Joav som hämnas sin bror genom att döda Avner med ett hugg i magen, när han gav sken av att han skulle föra ett förtroligt samtal. Två av Ish- Boshets män som smyger sig in när han sover och dödar honom i sin säng. Båda dessa mord förkastas kraftigt av David och leder i det senare fallet till de båda männens egen död.

Hämndbegär när någon vi älskar tas ifrån oss eller skadas ligger djupt rotat i den mänskliga naturen. I Sverige är det ovanligt att vi drabbas av att någon tas ifrån oss med våld, men övergrepp och kränkningar finns runt oss även här.

Ta en stund i bön för alla som lever med en sorg som ger hämndbegär i Sverige och andra länder.