Tisdag 11 augusti: 2 Krön 6

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 6.

Gud har visat att han är trofast när hans folk lever i lydnad och i Salomons bön finns en förtröstan på att Gud ska fortsätta vara trogen sitt förbund till Davids ätt. Ta en stund och fundera på hur Gud visar sin trofasthet i ditt liv.