Tisdag 10 mars: Mitt ibland människor

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling

Läs kapitel 2.

Bara i detta kapitel dyker det upp ofattbart många människor. Det är gamla och unga, kloka och enkla, namngivna och okända. Fundera en stund över de personer du läst om.

Vem identifierar du dig starkast med? Maria som tar allt till sitt hjärta? De chockerade herdarna? Symeon som nu äntligen fått frid över sitt liv? Hanna, Josef, Lärarna i templet eller kanske någon i resesällskapet som panikartat letar efter Jesus?

Varför tror du att du identifierar dig med just den personen och hur påverkar det din relation till Jesus idag?