Tisdag 1 september: Klag 1:12-22

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Klagovisorna 1:12–22.

Fokus i texten förflyttas från Sions / Jerusalems förlust och skam till Herrens aktiva roll i domen. Samtidigt anklagar man inte Gud för Judas misär; i vers 18 står det: “Herren har gjort rätt, ty jag trotsade hans bud.”

  • Vilka handlingar, attityder och egenskaper tillskrivs Gud?
  • Vilken fras upprepas i 1:2, 9, 16, 17, 21? Vilka känslor uttrycker den?
  • När får du känslan av att Gud är en fiende? Till vilken grad beror det på synd i ditt liv?