Tisdag 1 december: Att göra upp med det verkliga problemet

Läs kapitel 2.

Nebukadnessar vill ta ut sin frustration över alla visa i landet (tills Daniel sätter stopp för det). Det kan vara lätt att låta negativa känslor gå ut över oskyldiga människor i vår omgivning.

Har du någon gång låtit din ilska gå ut över någon oskyldig? Om så är fallet: Har du bett om förlåtelse?

Det kan ibland vara svårt att se vad det verkliga problemet är. Finns det något i ditt liv som du behöver ”göra upp” med?

Ta gärna med dig Daniels tackbön i dag:

Han uppenbarar det djupt fördolda,
han vet vad som finns i mörkret,
hos honom bor ljuset.
Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag,
Dan 2:22-23a

 

Denna vecka läser vi ur Daniels bok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, insamlingsinformatör EFS kansli i Uppsala.