Tagg: Uppenbarelseboken

Söndag 18 oktober: Den onde förgörs och Gud gör allting nytt!

Läs kapitel 20–22:5. Den ondes makt är starkt begränsad. Notera till exempel skillnaden mellan att djävulen binds för tusen år (20:2) och sedan släpps lös för ”en kort tid” (20:3). Och sedan slutligen förgörs och för evigt förpassas ut ur historien. Gud har hela tiden den yttersta kontrollen över händelseutvecklingen! Gud är också den som aldrig överger sitt folk. Han…

Lördag 17 oktober: Babylon störtas

Läs kapitel 17–18. Det drar ihop sig för den slutgiltiga domen och historiens slut. Centralt här är att Babylon störtas. De flesta tolkar Babylon som en symbol för Rom och den situation som rådde i Romarriket vid tiden för det som beskrivs i Uppenbarelseboken. Kejsaren krävde tillbedjan och de kristna förföljdes. Notera hur Babylon detaljerat beskrivs som en plats för…

Fredag 16 oktober: Tillbedjan och dom

Läs kapitel 14–15. Tillbedjan går som en röd och tydlig tråd genom hela Uppenbarelseboken. Att hålla fast vid sin tillhörighet och tillbedjan till Kristus verkar vara en av de allra största och viktigaste utmaningarna för Guds folk här och genom alla tider i historien. Här tecknas dock kampen och lidandet extra tydligt! Uthållighet och kamp är nyckelord och det krävs…

Torsdag 15 oktober: Ondskans makt är påtaglig men begränsad

Läs kapitel 12–13. Kapitel 12 tolkas av flera bibelforskare som en målande redogörelse av frälsningshistorien. Vilka personer, makter och händelser kan du identifiera? I slutet av denna redogörelse kliver djävulen in på historiens scen (12:12). I kapitel 13 beskrivs han tydligt, som den han verkligen är, i sin svarta ondska och utan någon förförisk mask. Det är inte helt lätt…

Onsdag 14 oktober: Bokrullen öppnas

Läs kapitel 6–8:5. Lammet fick (i kap 5) en bokrulle i sin hand och Han är den som nu bryter vart och ett av dess sigill för att öppna den. Därmed uppenbaras vad som ska ske i de yttersta tiderna. Jämför gärna Jesu tal om den yttersta tiden i Matt 24 – vad är Jesu tilltal och uppmaning där? Kanske…

Tisdag 13 oktober: Han som sitter på tronen, och Lammet – är värd att tillbes!

Läs kapitel 4–5. Läs kapitel 4 och notera kopplingen till Jes 6 – vem är det som sitter på tronen? Läs kapitel 5 och notera hur Lejonet/Lammet beskrivs i vers 5–8. Varför är Lammet värt att tillbes? Mitt i en stormakt och en kultur där en jordisk härskare krävde tillbedjan är detta sprängstoff. Tillbedjan av den Ende sanne Guden är allt annat…

Måndag 12 oktober: Han som är A och O

Läs kapitel 1–2. I Uppenbarelseboken framträder Jesus i hög grad som den Mäktige, den uppståndne Herren. Men kopplingen är hela tiden tydlig till att Hans verk på korset. Notera hur Jesus beskrivs av Johannes i 1: 5–8, 12–18. Notera också kopplingen till ”Människosonen” i Daniel kapitel 7 och 10. De sju församlingarna låg nära varandra, församlade i nuvarande västra Turkiet.…