Tagg: Romarbrevet

Söndag 13 december: Godta varandra

Läs Rom 15–16. Kristus tänkte inte på sig själv, alltså ska vi inte göra det. Kristus tjänade oss, vi ska tjäna andra. Vi behöver då Bibelns undervisning, enighet i tillbedjan av Gud och viljan att godta varandra. Paulus vill hela tiden visa oss tillbaka på den rikedom av kärlek, nåd och förlåtelse som Jesus offer för oss gett till oss…

Fredag 11 december: Guds utkorelse

Läs Rom 9–11. Paulus pekar på att de som hade skriften allra tydligast, judarna, INTE hade lättats att tro evangeliet. Israel är ändå inte totalt förkastat. Är det så att vi som i generationer tillhör kyrkan också kan bli blinda för evangeliet och hemfalla åt regler, etik och moral som det viktigaste? Vi är då inte heller helt förkastade, det…

Onsdag 9 december: Grunden för vår trygghet

Läs Rom 5–6. Här börjar Paulus beskriva vilka stora fördelar som rättfärdiggörelsen ger oss (5:1–11). Vilka är de och varför säger han att vi nu kan vara stolta? Tidigare slog han ner på det! Kan detta vara något för dig att läsa när din tro är svag och självanklagelserna haglar? Paulus talar om konsekvenserna av den förste Adams synd, att…

Tisdag 8 december: Frågor och svar

Läs Rom 3–4. Paulus har visat att varken moral eller religiös iver räcker till frälsning och här bemöter han invändningar. I 3:11-12 visar Paulus på att vi alla INTE vill ha Gud, INTE vill lyda Gud, att vi alla egentligen är avgudadyrkare, söker vår trygghet i något annat. Håller du med eller är det en för mörk bild av oss?…

Måndag 7 december: Evangeliet presenteras och syndens konsekvenser

Läs Rom 1–2. Kärnverserna 1:16–17 säger att evangeliet tar bort skam, är en levande kraft som kan rädda ALLA som tror. Det skedde i historien, först för judar sedan till alla andra folk (hedningar). Har det någon betydelse för dig i dag? Evangeliet uppenbarar en rättfärdighet från Gud som vi får genom tron, men Guds vrede uppenbaras från himlen genom…